In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.
Tłumaczenie: Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne.

Dwight Eisenhower

Amerykański prezydent i general z czasów II wojny światowej. Żył w latach 1890 - 1969