Doubt is the father of invention.
Tłumaczenie: Wątpliwość jest ojcem wynalazku.

Galileusz

Wielki włoski naukowiec. Zajmował się astronomią, matematyką, fizyką oraz filozofią. Żył w latach 1564-1642. Był zwolennikiem heliocentrycznej budowy świata i teorii Mikołaja Kopernika. Wynalazł między innymi termometr oraz mikroskop. Wikipedia