Im mniej dorośli będą się wtrącać, tym szybciej dzieci nauczą się postępować właściwie.

Jesper Juul

Duński terapeuta rodzinny i pedagog. Wikipedia