Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.

Isaac Newton