Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.

José Ortega y Gasset

Filozof i eseista hiszpański.