Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.

Peter Lippert