Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.

Ernst Haeckel

Niemiecki biolog, filozof i podróżnik. Łączył materializm przyrodniczy z ewolucjonizmem. Żył w latach 1834 - 1919. Wikipedia