Jednak w życiu nie zawsze trzeba być doskonałym - czasami szczęście polega na dążeniu do tego.

Jesper Juul

Duński terapeuta rodzinny i pedagog. Wikipedia