Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.

John Dewey

Amerykański filozof i pedagog. Żył w latach 1859 - 1952. Czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Wikipedia