If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
Tłumaczenie: Jeśli oceniasz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, będzie ona przez całe życie przekonana, że jest głupia.

Albert Einstein

Niemiecki fizyk i filozof nauki, twórca ogólnej i szczegółowej teorii względności. Był jednym z najwiekszych naukowców XX wieku. Żył w latach 1879 - 1955. Wikipedia