Life is like riding a bicycle; in order to keep your balance, you must keep moving.
Tłumaczenie: Życie jest jak jazda na rowerze; aby utrzymać równowagę, nie możesz się zatrzymywać.

Albert Einstein

Niemiecki fizyk i filozof nauki, twórca ogólnej i szczegółowej teorii względności. Był jednym z najwiekszych naukowców XX wieku. Żył w latach 1879 - 1955. Wikipedia