Trzeba dokonać wielu dobrych czynów aby zbudować dobrą reputację, ale wystarczy jeden zły aby ją stracić.

Benjamin Franklin

Amerykański uczony, filozof, wolnomularz i polityk. Był jednym z "ojców-założycieli" Stanów Zjednoczonych Ameryki i współautorem amerykańskiem Deklaracji niepodległości. Żył w latach 1706 - 1790.