Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.

Marek Aureliusz

Cesarz rzymski, filozof, pisarz. Był znanym przedstawicielem stoicyzmu. Żył w latach 121 - 180. Wikipedia