Ludzie, którzy chcą zawsze pouczać, przeszkadzają częstokroć innym w nauczaniu się.

Monteskiusz

Francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia. Żył w latach 1689-1755. Wikipedia