Próbujmy przystosować się do życia, bo ono do nas się nie przystosuje.

Monteskiusz

Francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia. Żył w latach 1689-1755. Wikipedia