Pycha jest zwierciadłem, które pomniejsza nasze wady, a powiększa nasze zalety.

Monteskiusz

Francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia. Żył w latach 1689-1755. Wikipedia