Z reguły stwierdzamy, że radości są znacznie poniżej, boleści znacznie powyżej naszych oczekiwań.

Arthur Schopenhauer

Niemiecki filozof urodzony w Gdańsku. Żył w latach 1788 - 1860. Przedstawiciel pesymizmu. Jego najważniejsze dzieła to: Świat jako wola i przedstawienie oraz Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów.