Zwycięstwo bez możliwości klęski jest zwycięstwem bez chwały.

Seneka Młodszy

Rzymski filozof, poeta, pisarz. Przedstawiciel stoicyzmu. Żył w latach 5 p.n.e - 65 r.n.e. Wikipedia