Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia.

Sokrates

Grecki filozof. Jeden z największych filozofów starożytności. Żył w latach 470 p.n.e - 399 p.n.e.