Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.

Jean-Jacques Rousseau

Szwajcarski filozof i pedagog. Twórca koncepcji swobodnego wychowania. Żył w latach 1712 - 1778. Wikipedia