Tłumaczenie: Wątpliwość jest ojcem wynalazku.
Tłumaczenie: Ten, kto kocha praktykę bez teorii jest jak żeglarz bez steru i kompasu, który nigdy nie wie dokąd dotrze.
Tłumaczenie: Ważna sprawa to nigdy nie przestać pytać.