I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use.
Tłumaczenie: Nie czuję się zobowiązany do wiary, że ten sam Bóg, który obdarzył nas zmysłem, rozumem i intelektem, chciał abyśmy zapomnieli ich użycia.

Galileusz

Wielki włoski naukowiec. Zajmował się astronomią, matematyką, fizyką oraz filozofią. Żył w latach 1564-1642. Był zwolennikiem heliocentrycznej budowy świata i teorii Mikołaja Kopernika. Wynalazł między innymi termometr oraz mikroskop. Wikipedia