Tłumaczenie: Wątpliwość jest ojcem wynalazku.
Tłumaczenie: Nie czuję się zobowiązany do wiary, że ten sam Bóg, który obdarzył nas zmysłem, rozumem i intelektem, chciał abyśmy zapomnieli ich użycia.