Narzekanie rodzi więcej narzekania. Złość rodzi więcej złości. A optymizm rodzi więcej optymizmu.
Tłumaczenie: Complaining begets more complaints. Anger begets more anger. And optimism begets more optimism.

Simon Sinek