Tłumaczenie: Complaining begets more complaints. Anger begets more anger. And optimism begets more optimism.
Tłumaczenie: Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne.