Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.
Tłumaczenie: Wielkie umysły dyskutują o ideach, przeciętne o wydarzeniach, małe o ludziach.

Eleanor Roosevelt

Amerykańska działaczka na rzecz praw człowieka. Była żoną amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Żyła w latach 1884 - 1962. Wikipedia