Tłumaczenie: Wielkie umysły dyskutują o ideach, przeciętne o wydarzeniach, małe o ludziach.