Tłumaczenie: Nie możesz pozostawić wszystkiego losowi. On ma wiele do zrobienia. Czasami musisz mu pomóc.
Tłumaczenie: Ten, kto kocha praktykę bez teorii jest jak żeglarz bez steru i kompasu, który nigdy nie wie dokąd dotrze.